V úvodním článku bylo vysvětleno, jak robotická automatizace funguje. Provádějí ji aplikace - softwaroví roboti, kteří pracují na klasickém počítači obdobně, jako uživatel. Nemusíte měnit stávající množinu IT systémů ani školit uživatele. Prostě jen naučíte robota pracovat tak, jak pracuje uživatel.

Z tohoto vyplývají přínosy, které robotická automatizace přímo přináší do jednotlivých procesů:

  • Rychlost – pracují bez přestávek a automaticky. Omezením může být rychlost systémů, se kterými pracují, protože využívají standardní uživatelské rozhraní.
  • Přesnost – stroje nedělají lidské chyby z nepozornosti, únavy, přepracování. 
  • Snadné zapracování - u pokročilejších systémů zvládne nastavit a zapracovat robota zkušenější uživatel.
  • Kapacita - více robotů zapracujete zkopírováním instrukcí. Navíc robot může pracovat 24 hodin denně včetně svátků.
  • Reporting - každá aktivita je automaticky zaznamenána a tím jsou k dispozici detailní údaje pro analýzu

Benefity pro zaměstnance

Rutinní práce je nudná. Pro většinu lidí. A v době, kdy mnoho zaměstnanců hledá hlubší smysl práce, otrocká rutina zabíjí spolehlivě. Vaši zaměstnanci nebudou muset neustále přeskakovat mezi systémy a kopírovat informace. Naopak se zaměří na podstatu procesu. A na neobvyklé problémy, se kterými si robot neporadí. Kdy je potřeba lidská schopnost přemýšlet nad problémem i z jiného úhlu. Ne jak cvičená opice.

Benefity pro IT

Vaše IT má moc práce. Vždy tomu tak bylo a určitě to dnes není lepší. A jak si uživatelé zvykají, mnoho systémů je provázaných. Jsme rozmlsaní. Ale ne všechny systémy jsou provázané. Obzvláště v menších firmách. Nástroje RPA vám mohou přímo pomoci. Koncoví uživatelé si "integraci" zajistí sami. A na velké IT úlohy zůstanou kritické IT zdroje. Přitom motivace business jednotek vzroste, protože nebudou mít pocit závislosti.

Úspora pracovních sil

Ano i ne. Jako každá automatizace, i zde začnete řešit nestandardní stavy, zaškolování, nastavování, nové služby a procesy apod. Takže zvládnete toho určitě více. S méně chybami. Rychleji. A nejspíše i s trochu menším počtem zaměstnanců. Ale velká část vám jich stejně zůstane. Právě pro jmenované činnosti.