Robotická automatizace procesů je oblast, jejíž nástroje snižují rutinní práci s počítačem administrativních pracovníků. Tyto nástroje pracují se standardním uživatelským prostředím. S aplikacemi, prohlížečem, Powerpointem nebo příkazovým řádkem systému. Podobně jako fyzický uživatel.

Jsou standardně nainstalované na počítačích a říká se jim příznačně – softwaroví roboti.

Roboti zvládají rutinní uživatelské aktivity, které každý často děláme. Úlohy typu přihlásit se do jednoho systému, něco najít, spustit druhý, založit záznam, uložit, přidat dokument, odkaz atd. jsou pro ně ideální.

Jak to funguje?

Robot generuje povely klávesnice nebo myši. Umí číst informace v aktuálním okně. Je schopen se přihlásit do aplikací, najít informace na webové stránce, vyplnit jednotlivá pole formulářů a ty odeslat ke schválení. Nebo otevře příchozí email, rozpozná dotaz zákazníka například na stav objednávky nebo reklamaci a třeba dohledá informace v objednávkových systémech ze kterých nakonec vygeneruje a odešle odpověď. Nebo vám ji pošle krevizi před odesláním.

Dnes už si nemůžete být jisti, jestli si s vámi nepíše nějaký přístroj. Psát všemi deseti neumím a už se to ani učit nebudu!

Protože robot pracuje obdobným způsobem jako uživatel, není potřeba ve firemních systémech dělat dodatečné úpravy (programovat další funkce, propojení, apod.). Program nainstalijete na pracovní stanici (případně virtuální) a řeknete mu co se má dělat.

Programovat nemusíte

Celé by to ztrácelo smysl a kouzlo, kdybyste museli aktivitu robota naprogramovat. To není potřeba. Jedna z vlastností takových systémů je, že si na obrazovce "prográmky" pro robotizaci naklikáte sami. Ale obdobně jako s Excelem, abyste vytvořili slušný program, musíte projít školením a něco se naučit. 

Máte možnost vkládat jednotlivé kroky a průvodce vás provede jejich nastavením. Napřiklad si vyberete, že chcete získávat vstupy z internetu. Zadáte stránku odkud se mají brát informace, pak označíte podstránky, nadpisy nebo ceny u 2 produktů a necháte robota, aby si ostatní již načetl sám. Hodnoty pak může vkládat do jiné aplikace, do polí, která vyberete myší a jen prolinkujete typy hodnot. Opět, pro 2,3 případy, zbytek už bude robot provádět sám.

Vlastní činnost mohou koncoví uživatelé průběžně kontrolovat a upravovat chování robota. Obdobně, jako by zaškolovali nového kolegu.

A to je vlastně celý záměr – nabídnout automatizaci kancelářské práce. Uživatelsky. Bez programování. Ne další integrační platformu pro IT nebo dodavatele.

Proč bych roboty uvítal?

Přínosy takového systému jsou od neúnavné práce robota, přes jeho přesnost, rychlost a stále dobrou náladu po možnost detailní kontroly a auditu. Každý úkon je zaznamenán a data jsou připravena pro další analýzu.

Asi nejzajímavější přínos je, že vás odstíní od rutinní práce. Především opakující se činnosti při práci s počítačem dost demotivují a jsou základem pro chybovost. A vám zbyde více prostoru pro kreativitu a řešení mimořádných úloh a eskalaci, můžete více komunikovat s dalšími lidmi, kde jsou lidé tradičně lepší.

Tedy - pokud uspořený čas „neprofacebokujete“.