Dodavatel
SOCOS IT s.r.o.
IČO
24163911
Adresa
Jílovská 427/25
Praha
14200
Telefon
+420 605 268 656
Email
info@socosit.cz

SOCOS IT s.r.o.

info@socosit.cz

Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

Produkty a služby

DOCU-X DMS

Český systém DOCU-X DMS řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými i naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější. Přes 30 obchodních partnerů a více než 100 zákazníků v ČR, SK, HU, PL, LT.

DOCU-X OCR

Systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.

Reference pro SOCOS IT s.r.o.

Zákazníci z oborů


IČO
24163911
Adresa
Jílovská 427/25
Praha
14200
Telefon
+420 605 268 656
Email
info@socosit.cz

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.