Produkty a služby v oblasti

Outsourcing

Outsourcing celých procesů včetně vlastní práce. Bez pořízení vlastního software, bez navyšování množství zaměstnanců.

ICT produkty a služby

Procesní audit

Služba zaměřená na jednorázovou analýzu firemních činností s cílem zlepšit výkonnost procesů, jejich spolehlivost, nákladovou efektivnost. Identifikace úzkých míst, návrhy na zlepšení.

Zpracování faktur jako služba

Outsourcing procesu zpracování přijatých faktur, od jejich digitalizace po import do vašeho účetního systému.

Skenování a digitalizace dokumentů

Převedení papírových dokumentů do digitální podoby, jejich vytěžení a uložení do podoby, která lze dále zpracovávat.

Optimalizace procesů

Služba analýzy procesů a návrhy na jejich narovnání a zjednodušení pro zlepšení fungování firmy.

Zavedení procesního řízení

Implementace systému řízení pro procesy dle mezinárodních standardů a best practice. Definice rolí, postupů, procesního modelu. Způsoby stanovení cílů, vyhodnocování výkonnosti procesů a řešení konfliktů. Zpracování dokumentace.

Nalezeno: 5 


Nenelezli jste váš produkt v seznamu?

Můžete zkusit fulltextové hledání. Pokud jej najdete, možná nemá vlastnosti, aby vyhověl hledání. Pokud by zde být měl, konktaktujte nás. Vylepšíme výsledky tohoto hledání.

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.