Produkty a služby v oblasti

Řízení firemních procesů (BPM)

Software, který umožňuje modelovat, měřit a pomáhá se zlepšováním firemních procesů.

ICT produkty a služby

Kofax TotalAgility

Ucelené řešení firemních procesů v rámci jejich celého životního cyklu od návrhu, testování po nasazení a kontinuální zlepšování.

ARIS - BUSINESS PROCESS ANALYSIS PLATFORM

IS Bílý Motýl®

Bílý Motýl je informační systém (ERP systém) pro středně velké podniky výrobní, obchodní a poskytující služby, který poskytuje informační podporu v procesní i manažerské rovině. Je založený na principech procesního řízení.

QPR ProcessDesigner

Manažerský nástroj, který umožňuje provést všechny potřebné činnosti související s procesním řízením, tj. modelovat, simulovat, analyzovat, dokumentovat, publikovat, komunikovat, měřit a cíleně zdokonalovat firemní procesy.

ERP Karat

ERP software s podporou DMS, workflow a BPM 

EISOD

Systém EISOD je nástroj pro správu systému řízení dle norem ISO. Současně nabízí řadu nezávislých modulů, díky nimž můžete spravovat firemní dokumentaci, implementovat procesní řízení a měřit výkonnost procesů, spravovat své zákazníky, dodavatele či obchodní případy přesně podle Vašich potřeb. EISOD také umožňuje řízení auditů, správu měřidel a zařízení, a mnoho dalšího.

ARIS Cloud

Pokročilý online nástroj pro popis a analýzu firemních procesů. Umožňuje spolupráci na zlepšení procesů.

Solutions Business Manager (SBM)

Platforma pro procesní řízení umožňující rychle navrhnout a zprovoznit procesní aplikace a dále je operativně přizpůsobovat měnícím se potřebám. Nasazení SBM vede k průběžnému zdokonalování vzájemně provázaných automatizovaných procesů, ke zlepšení týmové spolupráce, k důslednému využívání nejlepších praktik a ve výsledku ke snížení nákladů a rizik.

BPM'ONLINE

Nástroj, který si nastavíte, jak potřebujete. Zákaznická data lze hned využít k vytvoření procesů, faktur, dokumentů, smluv, atd. S bpm'online je možné mít všechny potřebné informace po ruce nejen v kanceláři, ale kdekoliv – stačí chytrý telefon nebo tablet s Windows, Android nebo dalšími OS. A to i bez přístupu k Internetu.

Attis

Modelování, popis, správa a analýza firemních procesů. S modulem ATTIS.MBO propojíte procesní model se systémem měření výkonnosti pro hodnocení procesní výkonnosti. 

Nalezeno: 33 


Nenelezli jste váš produkt v seznamu?

Můžete zkusit fulltextové hledání. Pokud jej najdete, možná nemá vlastnosti, aby vyhověl hledání. Pokud by zde být měl, konktaktujte nás. Vylepšíme výsledky tohoto hledání.

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.