Produkty a služby v oblasti

Řízení firemních procesů (BPM)

Software, který umožňuje modelovat, měřit a pomáhá se zlepšováním firemních procesů.

ICT produkty a služby

KiSSFLOW

Univerzální online workflow systém pro kompletní automatizaci firemních procesů.

QPR ProcessDesigner

Manažerský nástroj, který umožňuje provést všechny potřebné činnosti související s procesním řízením, tj. modelovat, simulovat, analyzovat, dokumentovat, publikovat, komunikovat, měřit a cíleně zdokonalovat firemní procesy.

IS Bílý Motýl®

Bílý Motýl je informační systém (ERP systém) pro středně velké podniky výrobní, obchodní a poskytující služby, který poskytuje informační podporu v procesní i manažerské rovině. Je založený na principech procesního řízení.

Kofax TotalAgility

Ucelené řešení firemních procesů v rámci jejich celého životního cyklu od návrhu, testování po nasazení a kontinuální zlepšování.

Camunda BPM

Open source platforma pro automatizaci procesů a rozhodování.

BPM'ONLINE

Nástroj, který si nastavíte, jak potřebujete. Zákaznická data lze hned využít k vytvoření procesů, faktur, dokumentů, smluv, atd. S bpm'online je možné mít všechny potřebné informace po ruce nejen v kanceláři, ale kdekoliv – stačí chytrý telefon nebo tablet s Windows, Android nebo dalšími OS. A to i bez přístupu k Internetu.

ADONIS

Nástroj pro modelování a řízení firemních procesů.

webMethods

Software AG’s webMethods enables you to quickly integrate systems, partners, data, devices and SaaS applications. webMethods products span agile applications, API management, business process management, integration and operational intelligence.

Síť vztahů

Software na řízení komunikace o spolupráci v organizaci a automatickou vizualizací těchto dat ve formě detailních vždy aktuálních diagramů. Účelem tohoto software je zkvalitnit řízení tak, aby organizace byla mnohem adaptabilnější.

Attis

Modelování, popis, správa a analýza firemních procesů. S modulem ATTIS.MBO propojíte procesní model se systémem měření výkonnosti pro hodnocení procesní výkonnosti. 

Nalezeno: 33 


Nenelezli jste váš produkt v seznamu?

Můžete zkusit fulltextové hledání. Pokud jej najdete, možná nemá vlastnosti, aby vyhověl hledání. Pokud by zde být měl, konktaktujte nás. Vylepšíme výsledky tohoto hledání.

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.