Co na stránce najdete?
Možnosti řešení
Přehled oddělení a aktivit, které mohou podniknout k řešení problémů. Někdy zlepšení stavu docílíte jednou aktivitou, jindy je potřeba kombinace.

Celkový pohled na řešení problému vám dá Problém. Chcete přejít na problémy.

Máte zvolené oddělení: Provoz a rozvoj IT

Přitom si můžete filtrovat jednotlivé položky tlačítky podle oblasti, kterou pokrývají.

Některé položky jsou skryté a lze je vyhledat pouze fulltextově:
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
Provoz a rozvoj IT

Provoz a rozvoj IT  

Vybrat správný software pro firemní procesy je klíčová role IT. Začíná to porozuměním procesů a potřeb a končí znalostí možností různých řešení. Preferovány budou systémy, které lze využít průřezově. S respektováním specifických potřeb oddělení.


Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.