Logo
Automatizace vstupů účetních dokumentů

Zákazník
SLAVÍČEK s.r.o.

Dodavatel
SOCOS IT s.r.o.
Co na stránce najdete?
Logo
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Automatizace vstupů účetních dokumentů pro SLAVÍČEK s.r.o.

U zákazníka implementujeme řešení pro automatizaci vstupů zákaznických dokumentů (účetních dokladů) do firmy za pomoci technologie DOCU-X OCR a integraci na ERP Helios Orange.

Zákazník

Obrázek k článku

SLAVÍČEK s.r.o.
https://www.slavicek.cz

Od počátku svého vzniku se zabývá zpracováním mzdové agendy, vedením personalistiky, dále službami spojenými s vedením účetnictví, včetně zavádění metodiky. Reference Vám zašleme na vyžádání.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Předávání účetních dokladů se zákazníkem
  Sdílení faktur a objednávek s firmou, která vám vede účetnictví, znamená předávat dokumenty. Často fyzické. Což zdržuje, v účetním systému nejsou poslední dokumenty a nese s sebou i další náklady.
 • 2 Digitalizace dokumentů vlastními silami
  Máte papírové dokumenty a zjišťujete, jak vás brzdí? Jejich hledání, archivace s nemožností rozumného oběhu? O možnostech sdílení nemluvě. Máte-li navíc více poboček, předávání papírových dokumentů je noční můrou.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 DOCU-X OCR
  Systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.
  Do aktovky

Dodavatel

Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

SOCOS IT s.r.o.
info@socosit.cz
+420 605 268 656
Jílovská 427/25
Praha
14200

Dodavatel: SOCOS IT s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.