Zákaznický příběh
Pořízení účetních dokladů okamžitě a kdekoliv
Co na stránce najdete?
Zákaznický příběh
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Pořízení účetních dokladů okamžitě a kdekoliv pro via electra

Dnes můžeme pořizovat účetní doklady okamžitě s pomocí mobilní aplikace nebo zaslat elektronickou poštou a okamžitě se promítne do účetního software.

Dodavatel: Jaspar s.r.o.
Rok realizace: 2016

Zákazník

via electra
www.via-electra.eu/cs

Jsme profesionálové v oboru automatizace a elektro s více než dvacetiletými zkušenostmi. Moderní automatizace a elektroinstalace pro Váš domov i práci — komplexně a ve 3D.

Co zákazník řešil

Máme pobočky v Čechách i na Slovensku a potřebovali jsme doklady dostávat na centrálu a dále předat účetní firmě. To bylo zdlouhavé. Navíc se doklady občas ztrácely. Současně nám chyběl úplný přehled o nákladech. Dalším problémem byla samotná archivace dokladů, která nás administrativně zatěžovala.

Navržené řešení

Chtěli jsme mít bezpapírovou kancelář. Proto jsme hledali produkt, který bude již hotový, za měsíční paušál a  nebudeme sijej sami vymýšlet a vyvíjet. Proto padlo rozhodnutí na Důvěryhodný Archiv od firmy Jaspar s propojením na účetní software.

Přínosy

Důvěryhodný Archiv firmy Jaspar nám umožnil  “automatizovat” interní procesy zpracování a archivace účetních dokladů a zároveň poskytnout prakticky okamžitý finanční přehled o nákladových střediscích i zakázkách. A taky jsme se konečně ve firmě mohli zbavit papírových účetních dokladů a i v této oblasti naplnit naši vizi “paperless office”.

 • Lepší řízení
 • Dostupnost informací

Neočekávané přínosy

Máme mnohem dřív přehled o efektivnosti našich zakázek.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Obtížný přístup do archivu dokumentů
  Pokud potřebujete získat dokument z archivu, je jeho získání pomalé, složité a administrativně náročné. Prohledávání šanonů s dokumenty i při výborném evidenčním systému zabere podstatně delší dobu, než hledání v digitální knihovně.
 • 2 Ztrácející se účetní doklady
  Papírový oběh účetních dokladů (účtenky, faktury, objednávky) snadno vede k jejich ztrátám. Ztráta účetního dokladu k nespokojenosti zákazníků, hledání viníků a k napjaté atmosféře. Chybějící dokumenty jsou problémem z pohledu daně z příjmu a DPH.
 • 3 Archivace faktur
  Faktury představují administrativní zátěž pro firmu. Vzhledem k daňovým dopadům, musíte zajistit archivování faktur dle zákona. I přes digitalizaci je vydáváno mnoho faktur v papírové podobě. Následná archivace je náročná - časově i personálně.
 • 4 Ofocení účtenek v terénu a odeslání do firmy
  Obchodníci již z principu své práce jsou často na cestách. Přitom získávají účtenky za parkování, v restauracích, za pohonné hmoty. Nezřídka se stane, že se nějaký doklad ztratí. O administrativě po návratu z perného dne u klientů ani nemluvě.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 Důvěryhodný archiv
  Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů, vyhovuje legislativním nárokům na uložení elektronických dokumentů, používá moderní bezpečnostní mechanizmy pro ověření důvěryhodnosti dokumentu a vše je doloženo certifikovanými časovými razítky.
  Do aktovky

Dodavatel

Vedle profesionálního vedení účetnictví, daňové evidence, daňového poradenství a zpracování mezd nabízíme především optimalizaci Vašich nákladů a zjednodušení Vaší práce i péči o Vaši spokojenost.

Jaspar s.r.o.
martin@jaspar.cz
+420 273 134 808
505
Březina (dříve okres Blansko)
67905

Zkušenost s dodavatelem při realizaci

Nasazení ve firmě bylo rychlé.

Firma Jaspar tento systém vyvíjela, když jsme byli jejím klienty. Sytém nám byl představen, odzkoušeli jsme si jej a jeho přínosy jak procesní, tak finanční byly hned zřejmé.

Proběhlo jedno 4 hodinové školení zaměstnanců firmy a poté problémy řeší ihned technická podpora. Probíhá tak opakované zaučení, kdy se lidé proces automatizují. 

Ani jsme nemuseli nakupovat žádnou novou techniku, protože počítač, multifunkční tiskárnu a mobil má má u nás každý.


Dodavatel: Jaspar s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.