Zákaznický příběh
Přestali jsme posílat faktury poštou
Co na stránce najdete?
Zákaznický příběh
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Přestali jsme posílat faktury poštou pro SPOLEČNĚ, o.p.s.

Papírové doklady jsme převedli do digitální podoby s možností je vkládat odkudkoliv přes webové rozhraní. Dnes máme přehled a administrativa s fyzickým předáváním nás již nezdržuje (cca 2500 dokladů ročně).

Dodavatel: Jaspar s.r.o.
Rok realizace: 2016

Zákazník

Obrázek k článku

SPOLEČNĚ, o.p.s.
https://www.spolecne.org

Staráme se o to, aby jsme se v našich městech a obcích cítili šťastně, bezpečně. Podporujeme životní prostředí, urbanismus, sportoviště, veřejnou zeleň, společenské a zájmové aktivity.
Samosprávě pomáháme získat finanční prostředky ze státního rozpočtu, Evropských fondů na zušlechtění veřejného prostoru a aktivity občanů. Mezi aktivity společnosti patří podpora rodinné politiky, rozvoj sítě kontaktních míst – Senior Pointů, podpora mezigeneračních aktivit – setkání, workshopy, konference, další vzdělávání, poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací a rozvoj občanských aktivit a udržitelného veřejného prostoru pro aktivní život.

Co zákazník řešil

Po České republice máme 30 kontaktních míst. Jednotlivé doklady vznikající na pobočkách jsme zasílali poštou do centrály pro další zpracování. Velká administrativa nás zdržovala od našeho poslání a to pomáhat občanům. Proto jsme se hledali řešení, které by nám zjednodušilo centralizaci účetních dokladů a měli jsme lepší přehled o jejich struktuře.

Navržené řešení

Rozhodli jsme se využít moderní cloudovou službu Důveryhodný Archiv, která umožňuje doklady vkládat odkudkoliv přes webové rozhraní a opatřit je elektronickými prvky dokumentujícími pravost a původ dokumentů.

Přínosy

Účtujeme projektově a tak si konečně můžeme hlídat finance na zakázky a projekty v době, kdy projekty probíhají.

Navíc jsme s Důvěryhodným Archivem jasnou dokladovou strukturu, kdy máme online přehled v reálném čase o našich dokladech a i stavu účetnictví.

 • Spolehlivost
 • Zrychlení procesů
 • Zjednodušení
 • Mobilita

Neočekávané přínosy

Je velice jednoduché se sžít s elektronickými účetními doklady. Systém provádí nezbytné operace za vás a uživatel je nemusí řešit.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Ztrácející se účetní doklady
  Papírový oběh účetních dokladů (účtenky, faktury, objednávky) snadno vede k jejich ztrátám. Ztráta účetního dokladu k nespokojenosti zákazníků, hledání viníků a k napjaté atmosféře. Chybějící dokumenty jsou problémem z pohledu daně z příjmu a DPH.
 • 2 Dokladování pravosti a původu dokumentů
  Pro potřeby práva (a účetnictví) je potřeba znát původ elektronických dokumentů a zajistit jejich neměnnost v čase. Protože elektronické verze dokumentů lze běžně upravovat, je nutné finální verzi "zamknout", podepsat a předat.
 • 3 Archivace faktur
  Faktury představují administrativní zátěž pro firmu. Vzhledem k daňovým dopadům, musíte zajistit archivování faktur dle zákona. I přes digitalizaci je vydáváno mnoho faktur v papírové podobě. Následná archivace je náročná - časově i personálně.
 • 4 Zajištění oběhu dokumentů ve firmě
  Předáváte si dokumenty ve firmě a nemáte přehled, kde se právě nacházejí? Schvalování smlouvy, nabídky či směrnice trvá příliš dlouho? Chcete mít oběh dokumentů pod kontrolou?
 • 5 Digitalizace dokumentů vlastními silami
  Máte papírové dokumenty a zjišťujete, jak vás brzdí? Jejich hledání, archivace s nemožností rozumného oběhu? O možnostech sdílení nemluvě. Máte-li navíc více poboček, předávání papírových dokumentů je noční můrou.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 Důvěryhodný archiv
  Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů, vyhovuje legislativním nárokům na uložení elektronických dokumentů, používá moderní bezpečnostní mechanizmy pro ověření důvěryhodnosti dokumentu a vše je doloženo certifikovanými časovými razítky.
  Do aktovky

Dodavatel

Vedle profesionálního vedení účetnictví, daňové evidence, daňového poradenství a zpracování mezd nabízíme především optimalizaci Vašich nákladů a zjednodušení Vaší práce i péči o Vaši spokojenost.

Jaspar s.r.o.
martin@jaspar.cz
+420 273 134 808
505
Březina (dříve okres Blansko)
67905

Zkušenost s dodavatelem při realizaci

Firma Jaspar tento systém vyvíjela, když jsme byli jejím klienty. Sytém nám byl představen, odzkoušeli jsme si jej a jeho přínosy jak procesní, tak finanční byly hned zřejmé.


Dodavatel: Jaspar s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.