Logo
Správa výrobních procesů

Zákazník
MEDICEM Technology

Dodavatel
SOCOS IT s.r.o.
Co na stránce najdete?
Logo
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Správa výrobních procesů pro MEDICEM Technology

DOCU-X bylo nasazeno jako řešení pro správu výrobních procesů, souvisejících dokumentů a reportingu

Zákazník

Obrázek k článku

MEDICEM Technology
https://www.medicem.com

MEDICEM Technology zajišťuje výrobní aktivity v rámci skupiny MEDICEM Group a je legálním výrobcem jejích zdravotnických prostředků.
Tato společnost čerpá ze zkušeností, postupně získávaných od roku 1992 v oboru vývoje a výroby zdravotnických prostředků se zaměřením na technologie polymerů.

Navržené řešení

Především díky otevřenosti si společnost MEDICEM Technology, s.r.o. vybrala DOCU-X. Zároveň zajišťuje splnění vysokých bezpečnostních požadavků společnosti.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Nízká výkonnost procesů
  Špatná výkonnost a efektivita firemních aktivit se projevuje ve finančních výsledcích, v zákaznické spokojenosti i ve spokojenosti zaměstnanců. Pomalé či nespolehlivé procesy znamenají nespokojenost zaměstnanců, vnitřní konflikty a zvýšenou fluktuaci.
 • 2 Chybějící přehled o procesech
  Vedení společnosti nemá přehled, jak fungují důležité firemní procesy. Chybějící měření neumožňuje se zaměřit na zlepšování procesů. Současně nejsou dostupné nástroje pro výkonnostní motivaci zaměstnanců.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 DOCU-X DMS
  Český systém DOCU-X DMS řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými i naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější. Přes 30 obchodních partnerů a více než 100 zákazníků v ČR, SK, HU, PL, LT.
  Do aktovky

Dodavatel

Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

SOCOS IT s.r.o.
info@socosit.cz
+420 605 268 656
Jílovská 427/25
Praha
14200

Dodavatel: SOCOS IT s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.