Logo
Účetní doklady zaúčtovány včas
Co na stránce najdete?
Logo
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Účetní doklady zaúčtovány včas pro Auto Anex

Ve firmě vznikla jasná dokladová linka, kde všichni dotčení uživatelé mají přehled, kde se jejich doklady nacházejí. Přitom nedochází k prodlení při schvalování ani ke ztrátám účetních dokladů.

Dodavatel: Jaspar s.r.o.
Rok realizace: 2018

Zákazník

Auto Anex
http://www.autoanex.cz/

Autorizovaný prodejce a servis automobilů Škoda/Volkswagen.
Společnost Auto Anex s.r.o. vznikla v roce 2004 a do téhož roku sahá i tradice servisu a prodeje vozů značky Volkswagen. Postupně bylo vybudováno rozsáhlé servisní zázemí. Postupně bylo vybudováno příjemné prostředí nejen pro naše zákazníky z oblasti servisu, prodeje a náhradních dílů, ale i pro širokou klientelu, která zde může najít komplexní síť obchodů a služeb, tak aby se k nám všichni rádi vraceli. Kromě kompetentních prodejců i servisních techniků nabízíme našim zákazníkům mnoho dalších služeb: výhodné zprostředkování leasingu či úvěru, pojištění vozů, zapůjčení náhradních vozů, odtahovou službu atd.

Co zákazník řešil

Doklady se ve firmě nedostávaly v čas do účtárny a často byly zaúčtovány bez předchozí kontroly. Současně zastaralé softwarové vybavení neposkytovalo dostatečný komfort a zjednodušení práce pro účetní.

Díky účetnictví postaveném na operačním systému MS-DOS bylo v podstatě nemožné sehnat kvalitní účetní.

Navržené řešení

Pořízení účetního software Pohoda s partnerským produktem firmy Jasper Důvěryhodný Archiv pro kontrolu nad účetními dokumenty včetně jejich digitalizace.

Přínosy

Nasazení moderního účetního software Pohoda s rozšířením o Důvěryhodný Archiv nám zajistilo kontrolu nad tokem dokumentů ve firmě, schvalování jednotlivých dokumentů a možnost vkládat dokumenty odkudkoliv.

Po zaúčtování dokáží každý doklad rychle dohledat, případně se podívat na doklad online (https odkaz). Na kartě dokumentů přehledně zobrazená historie dokladů umožňuje zpětně určit, jak se doklad do firmy dostal, kdo ho kdy schválil a i zaúčtoval.

Každý ve firmě ocení něco jiného. Majitel má náhled dokladů a účetnictví online. Asistentka rychlý nástroj na jejich správu dokladů. Finanční ředitel nemusí hledat doklady na schválení po celé firmě, ale najde je na jednom místě. 

 • Lepší řízení
 • Mobilita
 • Uživatelská přívětivost
 • Dostupnost informací

Neočekávané přínosy

Zautomatizovala se část dokladů, kdy účetní již má doklady zaúčtované. A náhled na historii dokladů také již využili.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Ztrácející se účetní doklady
  Papírový oběh účetních dokladů (účtenky, faktury, objednávky) snadno vede k jejich ztrátám. Ztráta účetního dokladu k nespokojenosti zákazníků, hledání viníků a k napjaté atmosféře. Chybějící dokumenty jsou problémem z pohledu daně z příjmu a DPH.
 • 2 Dokladování pravosti a původu dokumentů
  Pro potřeby práva (a účetnictví) je potřeba znát původ elektronických dokumentů a zajistit jejich neměnnost v čase. Protože elektronické verze dokumentů lze běžně upravovat, je nutné finální verzi "zamknout", podepsat a předat.
 • 3 Archivace faktur
  Faktury představují administrativní zátěž pro firmu. Vzhledem k daňovým dopadům, musíte zajistit archivování faktur dle zákona. I přes digitalizaci je vydáváno mnoho faktur v papírové podobě. Následná archivace je náročná - časově i personálně.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 Důvěryhodný archiv
  Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů, vyhovuje legislativním nárokům na uložení elektronických dokumentů, používá moderní bezpečnostní mechanizmy pro ověření důvěryhodnosti dokumentu a vše je doloženo certifikovanými časovými razítky.
  Do aktovky
 • 2 Ekonomický a účetní program POHODA
  POHODA se postará o vaše účetnictví i daňovou evidenci. Ovládání je snadné a intuitivní, proto se ani začátečník při práci v účetním programu neztratí. Navíc máte dostatečnou volnost v nastavení dalších funkcí a parametrů, takže spolu s vaším podnikáním poroste i vaše POHODA.
  Do aktovky

Dodavatel

Vedle profesionálního vedení účetnictví, daňové evidence, daňového poradenství a zpracování mezd nabízíme především optimalizaci Vašich nákladů a zjednodušení Vaší práce i péči o Vaši spokojenost.

Jaspar s.r.o.
martin@jaspar.cz
+420 273 134 808
505
Březina (dříve okres Blansko)
67905

Zkušenost s dodavatelem při realizaci

Průběh implementace byl hladký. I z důvodu, že se jedná o hotový produkt. Firma Jaspar dala jsné požadavky na přípravu a ty jsme my splnili. Během jednoho dne byl nainstalován účetní software i Důvěryhodný Archiv.


Dodavatel: Jaspar s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.