Logo
Ukládání účetních a personálních dokumentů
Co na stránce najdete?
Logo
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Ukládání účetních a personálních dokumentů pro TUkas a.s.

Komplexní řešení pro správu dokumentů, tj. jednotné skenovací pracoviště, vytěžování účetních dokumentů pomocí systému DOCU-X OCR a document management system DOCU-X DMS pro ukládání účetních, personálních i technických dokumentů společnosti.

Zákazník

Obrázek k článku

TUkas a.s.
https://www.tukas.cz/

Spo­leč­nost Auto TUkas se již od roku 1991 zabývá posky­to­vá­ním kom­plex­ních slu­žeb v oblasti auto­mo­bilů.
Cílem společnosti je mít vždy spokojeného zákazníka, a to pomocí solidního a přátelského přístupu v nabídce, prodeji, servisu a poskytování služeb u nových i ojetých vozů.

Navržené řešení

Celé řešení správy dokumentů je integrováno s ERP Helios Green.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Převod daňových dokladů do elektronické podoby
  Daňové doklady uložené v elektronických systémech musí splňovat předepsané parametry aby byly zajištěny základní zásady vedení účetnictví. Pokud toto zajistíte, zákon vám nebrání ve vedené elektronické evidence.
 • 2 Přepisování dat z dokumentů
  Časově náročné, chybové přepisování dat z papírových dokumentů a ukládání do informačních systémů je častá aktivita, která vede k nízké produktivitě a nevyužití lidského potenciálu.
 • 3 Archivace faktur
  Faktury představují administrativní zátěž pro firmu. Vzhledem k daňovým dopadům, musíte zajistit archivování faktur dle zákona. I přes digitalizaci je vydáváno mnoho faktur v papírové podobě. Následná archivace je náročná - časově i personálně.
 • 4 Správa pracovně-právních dokumentů
  Pracovní smlouvy a další dokumenty personálních oddělení nesou mnoho citlivých osobních údajů. Proto jejich bezpečné uložení a oběh po firmě je základem.
 • 5 Archivace účetních dokladů
  Máte mnoho dokladů a chtěli byste si jejich archivaci zjednodušit? Papírové dokumenty zabírají mnoho místa? Obtížně dohledáváte staré dokumenty? Zkuste využít některá řešení pro digitální archivaci.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 DOCU-X DMS
  Český systém DOCU-X DMS řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými i naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější. Přes 30 obchodních partnerů a více než 100 zákazníků v ČR, SK, HU, PL, LT.
  Do aktovky
 • 2 DOCU-X OCR
  Systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.
  Do aktovky

Dodavatel

Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

SOCOS IT s.r.o.
info@socosit.cz
+420 605 268 656
Jílovská 427/25
Praha
14200

Dodavatel: SOCOS IT s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.