Reference
Zpracování velkého množství personálních dokumentů
Co na stránce najdete?
Reference
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Zpracování velkého množství personálních dokumentů pro KASPER KOVO

Personální agenda společnosti se stala velmi rozsáhlou s tím, jak se firma rozrůstala. Narážela stále více na problémy spojené s dostupností, archivací a zálohováním dokumentů.

Dodavatel: ALTEC a.s.
Rok realizace: 2016

Zákazník

Obrázek k článku

KASPER KOVO
https://www.kasperkovo.cz

Strojírenská firma se zaměřením na zakázkovou výrobu produktů z plechu je díky dlouholetým zkušenostem, modernímu strojnímu vybavení a vysoké kvalifikaci pracovníků spolehlivým partnerem firem z celého světa.
Společnost byla založena v roce 1992 a dnes představuje dva výrobní provozy umístěné v Trutnově. Mateřský provoz Žitná je moderní strojírenskou firmou, která se soustřeďuje na malosériovou výrobu spektra produktů od plechových komponentů až po komplexní stroje včetně finální montáže. Hlavní obory, kam výrobky směřují, jsou potravinářský průmysl, výroba autobusů, výroba obráběcích strojů, filtrace vzduchu a energetika. Výrobky směřují k zákazníkům po celém světě, přičemž hlavním odbytištěm je západní Evropa, ale řada dodávek směřuje i do Jižní a Severní Ameriky a Asie.

Co zákazník řešil

Po 13-ti letech fungování společnosti vznikla potřeba reagovat na postupující rozvoj firmy a efektivněji zpracovávat stále rostoucí množství dokumentů. Protože vedení firmy klade velký důraz na proces trvalého vzdělávání personálu a zlepšování výrobních procesů, záměrem bylo vyřešit primárně personální agendu.

Personální agenda společnosti je velmi rozsáhlá a s tím, jak se firma rozrůstala, narážela stále více na problémy spojené s dostupností, archivací a zálohováním dokumentů. Většina dokumentů v této oblasti byla do té doby evidovaná pouze v papírové podobě. Cílem tedy bylo usnadnit přístup k dokumentům pro klíčové vedoucí pracovníky, zajistit rychlejší vyhledávání a také snížit časovou zátěž personálního oddělení. 

Navržené řešení

Cílem tedy bylo usnadnit přístup k dokumentům pro klíčové vedoucí pracovníky, zajistit rychlejší vyhledávání a také snížit časovou zátěž personálního oddělení. Rozhodnutí padlo na univerzální dokumentační systém, který by rozsáhlou agendu personalistů zjednodušil.

Důvodem pro výběr M-Files bylo jednak jeho přívětivé uživatelské rozhraní, ale také příznivý poměr cena/výkon ve srovnání s ostatními produkty ve výběru. Svou roli hrála také dostupnost a předchozí zkušenosti s dodavatelem.

Přínosy

Aktuálně je systém M-Files ve firmě využívaný přibližně 1 rok v ostrém provozu. Zpracovávána je v něm zejména personální agenda, kde slouží k evidenci pracovně právních dokumentů. Během této doby se v databázi nahromadilo kolem 10tis. dokumentů.

Nespornou výhodou je, že jsou dokumenty dostupné z jednoho místa. Přístup k nim tak mají i jednotliví vedoucí, což přináší významnou úsporu času při vyhledávání informací. Dříve bylo potřeba hledat převážně v kartotéce s osobními spisy a v šanonech na personálním oddělení.

Výhodou systému M-Files je mj. také možnost verzování dokumentů a jejich uložení v jednom místě. Vedoucí pracovníci se tak např. prostřednictvím svých mobilních zařízení mohou k aktuální verzi potřebného dokumentu dostat téměř odkudkoli, což výrazně zvyšuje flexibilitu práce,“

doplňuje Martin Kubík.

  • Spolupráce
  • Spolehlivost
  • Bezpečnost informací
  • Dostupnost informací

Vyjádření zákazníka

„Zakládáním pracovně právních dokumentů do elektronické evidence v M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků s údaji z osobních spisů jejich podřízených zaměstnanců a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty v případě krádeže nebo živelné katastrofy.”

Dagmar Papíková, personální manažerka společnosti KASPER KOVO

Neočekávané přínosy

Systém se osvědčil a tak do budoucna společnost plánuje další rozšíření na interní směrnice firmy, a dále na smlouvy se zákazníky a dodavateli. Zatím je stále ještě řada dokumentů archivována v papírové podobě v šanonech na různých odděleních.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
  • 1 Bezpečnost uložení dokumentů
    Dokumenty obvykle ukládá každý zaměstnanec po svém. Pokud nevyužívá moderního řešení, relativně často dochází ke ztrátám dokumentů. Buď díky uživateli, nebo kvůli technické chybě. Občas i k jejich zcizení.
  • 2 Správa pracovně-právních dokumentů
    Pracovní smlouvy a další dokumenty personálních oddělení nesou mnoho citlivých osobních údajů. Proto jejich bezpečné uložení a oběh po firmě je základem.

Postaveno na produktech/službách


Dodavatel

Dodavatel řešení komplexních podnikových informačních systémů (ERP) pro segment středních průmyslových podniků v ČR.

ALTEC a.s.
info@altec.cz

Poděbradova 2014
Dvůr Králové nad Labem
54401

Zkušenost s dodavatelem při realizaci

Nasazení nového systému trvala necelé 3 měsíce a vše probíhalo podle představ zákazníka.

„Implementace probíhala hladce bez zásadních problémů, některé dílčí části jsme zpracovávali vlastními silami, “ popisuje IT manažer Martin Kubík. 


Dodavatel: ALTEC a.s.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.