Co na stránce najdete?
Informace o softwarové oblasti

Produkty a služby jsou rozděleny do softwarových oblastí (kategorií). Digitalizace dokumentů je jednou z nich.

Oblasti mají své typické vlastnosti a jsou to většinou obecně uznávané kategorie software. Každý produkt/řešení může spadat do více kategorií.

Na této stránce najdete popis oblasti, několik zástupců produktů (s největším ratingem). Případně jděte na kompletní seznam s možností filtrování.

Ve spodní části najdete další informace, články a odkazy.

Některé oblasti (kategorie) jsou skryté a lze je vyhledat pouze fulltextově:

Pokud jste nenašli oblast, co jste hledali, podívejte se na celkový přehled.

Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů je převod papírových dokumentů do elektronické podoby (nejčastěji skenováním), vytěžení dokumentů nebo převedení do podoby s možností fulltextového vyhledávání a následným uložením.

Popis oblasti Digitalizace dokumentů

Výhody digitalizace dokumentů:

  • Dostupnost - dokumenty v elektronickém archivu (DMS apod.) můžete kdykoliv otevřít bez nutnosti hledání v papírových archivech. K dokumentům může přistupovat více oprávněných uživatelů současně.
  • Bezpečnost - elektronická ochrana dokumentů je snazší než fyzická (předávání klíčů apod.) a může fungovat na úrovni jednoho dokumentu
  • Zálohování - uložení dokumentu na více místech je v případě digitálních kopií snadné. Současně i papír stárne a tak ochráníte vlastní dokumenty.
  • Úspora - ideální je papírové dokumenty vůbec nevytvářet, ale pokud z nějakých důvodů je nutné, jejich následnou digitalizací ušetříte místo pro archiv a zjednodušíte si budoucí skartaci
  • Oběh - málokterý dokument ve firemní praxi používá jen jeden uživatel. Většinou je předáván mezi uživateli při tvorbě, schvalování nebo jakékoliv aktivitě spuštěné tímto dokumentem.

Vlastnosti pro oblast Digitalizace dokumentů

 Přehled vlastností a funkcí produktů v oblasti Digitalizace dokumentů, které jsou využívány pro filtrování dle potřeb.
Pořízení dokumentů
Způsob pořizování dokumentů
Vytěžování dat
Automatické rozpoznání informací uvnitř naskenovaného dokumentu a jejich uložení ve strukturované podobě, případně navázání na firemní číselníky.


Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.