Co na stránce najdete?
Informace o softwarové oblasti

Produkty a služby jsou rozděleny do softwarových oblastí (kategorií). Organizace úkolů je jednou z nich.

Oblasti mají své typické vlastnosti a jsou to většinou obecně uznávané kategorie software. Každý produkt/řešení může spadat do více kategorií.

Na této stránce najdete popis oblasti, několik zástupců produktů (s největším ratingem). Případně jděte na kompletní seznam s možností filtrování.

Ve spodní části najdete další informace, články a odkazy.

Některé oblasti (kategorie) jsou skryté a lze je vyhledat pouze fulltextově:

Pokud jste nenašli oblast, co jste hledali, podívejte se na celkový přehled.

Organizace úkolů

Přidělujte úkoly v rámci týmu, mějte přehled o jejich stavu a řiďte jednoduše priority. Nástroje lze použít jak v týmu, tak i pro jednotlivce (především ty online).

Vlastnosti pro oblast Organizace úkolů

 Přehled vlastností a funkcí produktů v oblasti Organizace úkolů, které jsou využívány pro filtrování dle potřeb.
Úkoly
Jednoduchý seznam osobních úkolů nebo systém pro řízení úkolů v týmu a pohled na postup prací v rámci projektů
Gantův diagram
Přehled rozpadu projektu na jednotlivé skupiny činností, úkoly nebo výstupy. Zobrazení formou Ganttova grafu podle posloupností v kalendáři.
Pracovní výkazy
Vykazování času stráveného na (projektových) aktivitách jak pro přehled odpracované práce, tak s možností sumarizace pro fakturaci za práci.
Diskuze a chat k úkolům
Evidence diskuze o úkolech, týmové sdílení znalostí, dokumentů, obrázků a dalších relevantních vstupů k úkolu.
Týmové úkoly
Umožňuje řídit úkoly v týmu a přidělovat je jednotlivým členům
Plánování úkolů
Dovolí vytvořit plán, kdy budou které úkoly realizovány
Kalendář úkolů
Zobrazí kalendář s úkoly, plánem jejich realizace a termíny pro dokončení
Sledování postupu úkolu
Umožňuje průběžně vkládat informace o procentu splnění úkolu a případně poznámky.


Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.