Důvěryhodný archiv - galerie

Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů, vyhovuje legislativním nárokům na uložení elektronických dokumentů, používá moderní bezpečnostní mechanizmy pro ověření důvěryhodnosti dokumentu a vše je doloženo certifikovanými časovými razítky.

Úvodní stránka aplikace
Domovská stránka - přehled aktivních dokladů
Důvěryhodný archiv | Domovská stránka - přehled aktivních dokladů
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.