Skenování a digitalizace dokumentů - dodavatelé

Převedení papírových dokumentů do digitální podoby, jejich vytěžení a uložení do podoby, která lze dále zpracovávat.

Dodavatelé produktu

ROYAL SEAL, s.r.o.

ROYAL SEAL, s.r.o. již od svého založení v roce 2000 nabízí českým i slovenským klientům profesionální služby v oblasti správy dokumentů. Cílem naší práce je usnadnit, urychlit a zefektivnit každému přístup nejen ke svým dokumentům, ale i uloženým datům.

OVISION CZ a.s.

Jsme poskytovatelem komplexních služeb v oblasti zpracování dokumentů a informací v nich obsažených

EXON s.r.o.

Poskytujeme produkty a služby pro práci s dokumenty. Umíme zákazníkům nabídnout a připravit na míru postavená, robustní a spolehlivá řešení.

Jsme dodavatelem Document Management Systémů a služeb digitalizace dokumentů včetně vytěžování dat z formulářů či faktur, zabezpečené archivace dokumentů, dodávky profesionálních digitalizačních pracovišť, zakázkového vývoje software a s tím souvisejícího poradenství.

Naše služby a produkty jsou využitelné pro všechny typy společností z bankovního a finančního sektoru, výrobního odvětví, služeb i obchodu, městských úřadů a magistrátů, pro státní správu, ministerstva, v akademických institucích i v dopravních a logistických společnostech.

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

Společnost Iron Mountain pomáhá organizacím na celém světě snižovat náklady a rizika spojená s ochranou a úschovou informací. Nabízíme komplexní správu dokumentů a dat, skartaci dokumentů, ochranu dat.

PilsCom, s.r.o.

spisová služba obohacená o např. skenování či užití čárových kódů elektronické podatelny a datové schránky digitalizace dokumentů nejen pro digitální archiv (práci s digitálními podpisy a časovými razítky nevyjímaje) systémová správa Nabízíme jak vlastní aplikace, tak pracujeme s aplikacemi partnerů, jako např. Microsoft, Adobe, FileNET apod.

Systematic a.s.

Nabízíme služby a řešení v oblasti správy, uložení, třídění a archivace dokumentů, včetně jejich zákonné skartace. Klademe důraz na maximální kvalitu poskytovaných služeb. Naše společnost poskytuje komplexní služby „pod jednou střechou“. Je zpracován plán rozvoje společnosti na úložnou kapacitu 2 000 000 běžných metrů dokumentů, výhradně ve vlastních prostorách areálu Kácov.

AMCOBEX Information Technologies s.r.o.

Cílem AMCOBEX-u je poskytnout svým zákazníkům zajímavá řešení na platformě IBM, ale i alternativy ostatních předních světových výrobců, jako je HP, Dell nebo Fujitsu.

AiP Safe  s.r.o.

Jsme česká společnost, která se zaměřuje na řešení a produkty pro správu dokumentů a řízení jejich oběhu. Působíme jak v oblasti DMS (Document Management System), tak i ECM (Enterprise Content Management). V rámci ECM vyvíjíme celoplošně integrovaná řešení, která pokrývají správu dokumentů napříč organizací a zajišťují jejich centralizované zpracování a především rychlou dostupnost.

CANON CZ s.r.o.

Canon je vedoucí světovou společností na poli zpracování obrazu. V ČR působí od roku 1994. Za tu dobu se stal značkou určující trendy ve všech segmentech, kde působí, vybudoval širokou síť partnerů i distributorů a vytvořil komunitu spokojených uživatelů v domácí i podnikové sféře.

WAY UP s.r.o.

Zaměřujeme se na digitalizaci dokumentů. Postupem času jsme rozšířili naše portfolio služeb o poskytování komplexního softwaru pro správu dokumentů a zaměřili svou specializaci na špičkovou digitalizaci historických materiálů, ať už se jedná o historické vázané dokumenty (knihy, kroniky) nebo nejrůznější fotografické materiály v papírové podobě či v podobě materiálů s fotografickou citlivou vrstvou.

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.