Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Kvalita a audit).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Zajištění souladu s ISO normami

Zajištění souladu s normami ISO tak, aby vyhověly auditu je výzvou pro všechny organizace. Auditoři se zaměřují na odpovídající řízení procesů, nastavování a vyhodnocování cílů a neustálé hledání možností, jak procesy vylepšit, optimalizovat.
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Zajištění souladu s ISO normami. Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Kvalita a audit.

Jak řešit

ISO normy jsou zaměřeny na řízení firmy a kvalitu služeb zákazníkům. Jde především o způsoby organizace práce (od postupů, motivace, informací a znalostí po vyhodnocování a zlepšování). Nenařizují nasazení informačních systémů ani využívání externích konzultačních služeb. 

V dnešní době si můžete hodně činností usnadnit a dostat je na vyšší úroveň. Využití digitalizace a automatizace přirozeně povede i ke snazšímu splnění požadavků noremy.Aktivity k vyřešení Zajištění souladu s ISO normami
1 Vedení dokumentace k BOZP v DMS
2 Software pro řízení výkonnosti procesů
3 Prokazatelné seznamování zaměstnanců s normami
4 Využití software pro řídicí dokumentaci
5 Zavedení řešení elektronického oběhu dokumentů

Přehled řešení

1 Vedení dokumentace k BOZP v DMS

Vedení dokumentace ke splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků si usnadníte dokumentačním systémem, kde uložíte libovolní dokumenty (směrnice, předpisy, manuály, pracovní postupy) a snadno je sdílíte v rámci firmy.

2 Software pro řízení výkonnosti procesů

Zavedení principů řízení výkonnosti (organizace procesního řízení) a nasazení IT systému pro sledování klíčových procesů, měření jejich výkonnosti, reporting a manažerské přehledy pro přípravu podkladů k optimalizaci a zlepšování (nástroj).

3 Prokazatelné seznamování zaměstnanců s normami

Zajištění řízené distribuce norem ve společnosti je úlohou dokumentačních systémů s dokumentovým workflow. Jedná se o základní funkcionalitu. Některé systémy mají agendu řídicích dokumentů speciálně řešenou.

4 Využití software pro řídicí dokumentaci

Systémy podporují tvorbu směrnic a norem napříč firmou. Před schválením dokument prochází i několika koly připomínkových řízení. Po schválení je automaticky distribuován na zaměstnance.

5 Zavedení řešení elektronického oběhu dokumentů

Nástroje, které vám umožní předávat dokumenty po firmě tak dlouho, dokud není schválená poslední verze. Na dokument se nezapomene. Neztratí se. A najde si svého čtenáře.

Popis řešení, omezení a vhodné kombinace

 Detailní popis jak přistoupit k řešení Zajištění souladu s ISO normami. Čím začít, na co nezapomenout.

Naplnění všech požadavků norem ISO je celofiremní aktivita, ve které hlavní roli hraje zákazník. Všechny činnosti ve firmě jsou konány s ohledem na zjištění potřeb zákazníků a následnou dodávku služeb k naplnění těchto potřeb. Přitom dochází k realizaci firemních cílů, které jsou musí být pravidelně revidovány, přezkoumávány, upravovány.

Zavedením systému managementu kvality získáte:

  • řízený růst vaší firmy,
  • lepší efektivita firemních procesů,
  • plnění požadavků zákazníků a jejich větší spokojenost,
  • soulad nejen se zákonnými požadavky a normami.

K plnění požadavků ISO norem přispívají různé nástroje. Software, jehož zavedení není podmínkou, ale usnadní vám život s měřením procesů a správou dokumentů.

  • zavedení procesního řízení ve společnosti,
  • zajištění odpovídající správy firemních dokumentů (nejen norem a směrnic),
  • pravidelnými diskuzemi o plnění cílů, provádění korekcí,
  • navrhování dílčích nebo komplexnějších zlepšení.
  Nenašli jste řešení pro vaši firmu? Zkuste našeho interaktivního průvodce, ten vás nasměruje. Případně bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.