Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Kvalita a audit).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Tvorba a schvalování řídicí dokumentace

Normy kvality ISO požadují pro tvorbu a schvalování řídicí dokumentace zavedení transparentního procesu, kdy musí být zřejmé, jak směrnice nebo řád vznikl, kdo jej vytvořil, připomínkoval a následně schválil a jak je publikována platná verze.
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Tvorba a schvalování řídicí dokumentace. Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Kvalita a audit.

Jak řešit

Zajistit tyto požadavky normy můžete různými způsoby, například si povedete papírovou evidenci ke všem úkonům (košilka dokumentující oběh dokumentu při tvorbě), podpisy pracovníků, že se seznámili s normou a pravidelné záznamy o přezkoumání platnosti dokumentu.

Elegantnější řešení dnes představuje přímo software pro řídicí dokumentaci. Ten má v sobě zavedeny nejen požadavky normy. Jeho využíváním automaticky splníte mnohé, spíše administrativní úkony. Současně často umožňuje vedení neshod a nápravných opatření. Buď jako zabudovanou agendu, nebo lze libovolně doplňovat.

Pro větší firmu a ambice v oblasti dokumentacy bychom spíše doporučili univerzální dokumentační systém s řízením oběhu, který požadavky pro ISO certifikaci také dokáže naplnit. Proč?

Protože dokumentační systém (DMS) se může stát centrálním úložištěm pro dokumenty ve vaší firmě. Už se nebudete muset bát o zabezpečení dokumentů, jakýkoliv soubor pošlete do oběhu k připomínkování/schválení a vlastně můžete takto i řídit vaše důležité procesy. Například tvorbu nabídky pro zákazníka. Vlastní dokument bude na pozadí zaznamenávat jednotlivé kroky a pro případný audit máte stopu kdo nabídku vytvořil, jak byla schválena a kdy ji odeslal. 

Navíc jste jen krok od měření procesů, protože jednotlivé úkony jsou v historii uloženy s časovým údajem a informací o uživateli.

Tvorba a schvalování řídicí dokumentace lze řešit různými cestami:
Aktivity(filtrování tlačítky):
1 Využití software pro řídicí dokumentaci
2 Vyzkoušení jednoduchého dokumentačního systému
3 Zavedení dokumentačního systému s workflow
4 Zavedení řešení elektronického oběhu dokumentů

Přehled řešení

1 Využití software pro řídicí dokumentaci

Systémy podporují tvorbu směrnic a norem napříč firmou. Před schválením dokument prochází i několika koly připomínkových řízení. Po schválení je automaticky distribuován na zaměstnance.

2 Vyzkoušení jednoduchého dokumentačního systému

Chcete si vyzkoušet, jak dokumentační systémy fungují. Nečekejte velké přizpůsobení vaší firmě, ale základní funkce budete moci testovat okamžitě.

3 Zavedení dokumentačního systému s workflow

Implementace Document Management System (DMS) umožní sjednotit úložiště pro dokumenty. Workflow funkcionalita zajistí oběh těchto dokumentů po firmě a určitou míru řízení procesů, které kopírují cestu daného dokumentu.

4 Zavedení řešení elektronického oběhu dokumentů

Nástroje, které vám umožní předávat dokumenty po firmě tak dlouho, dokud není schválená poslední verze. Na dokument se nezapomene. Neztratí se. A najde si svého čtenáře.

  Nenašli jste řešení pro vaši firmu? Zkuste našeho interaktivního průvodce, ten vás nasměruje. Případně bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.