Řízení firemních procesů neboli BPM je věda

Procesy, zvlášť ve větších firmách, nemohou žít samovolně. Vlastně je to jediný způsob, jak efektivně řídit firmu. Přes procesy a jejich cíle. A zodpovědnosti za tyto cílů. Nastavujete měření činností a výstupů tak, abyste měli od čeho začít. Jak zlepšování celkové výkonnosti procesu nebo řešení úzkého hrdla v procesu.

BPM se zabývá procesem v celé jeho šíři. Od důvodu existence po jednotlivé kroky a jak přispívají k celkovému výstupu. Zda jsou potřeba a mají dostatečnou přidanou hodnotu.

RPA je metoda

RPA, neboli procesní automatizace je spíše metoda, jak těch cílů dosáhnout. A protože nástroje robotizace pracují jako lidský zaměstnanec, má úkol a ten provádí. Jde o rychlost a přesnost. Bez ohledu na účelnost.

Robotizace nemusí vždy dávat smysl

Již z poslání robotizace je zřejmé, že bude mít slabé stránky. Teď nemyslím ty ve vztahu k člověku, ale hlavně v tom, co vykonává. Pokud člověk prováděl něco manuálního a rutinního s informační technikou, pak její implementace nebyla optimální. Počítače by všechnu manuální dřinu měly dělat za nás. To pak znamená, že chyba byla už v procesu a jeho IT podpory.

Pokud robot nahradí práci člověka, tak to vlastně neřeší problém, ale důsledku. Stejně jako když nemocnému člověku snižujete horečku. Je mu sice pak lépe, ale příčinu nemoci tím nevyřešíte.

Klíčové procesy si zaslouží lepší řešení

Robotizací můžete řešit mnoho procesů. Od podpůrných po klíčové. Pokud ale nasazujete softwarovou robotizaci na hlavní firemní procesy, pak byste se měli mít na pozoru. Je potřeba spíše přemýšlet nad redesignem klíčového procesu. Robotická automatizace bude spíše záplatou.

Uvádím příklad reakce na dotaz zákazníka o stavu objednávky. Ano, RPA to zvládne rychleji, kdykoliv. Podívá se do různých systémů, napíše odpověď. Bez práce pro vás. Ale není už chyba jinde? Třeba že se zákazník ptá? Nebo proč posílá email? Ten ho samotného stojí více úsilí, než někde kliknout na otazník.

 

To jsou právě otázky pro redesign procesů (v rámci BPM). Na smysl a příčinu. A k tomu na podpůrnou IT infrastrukturu. Otázku rychlosti, nákladů a možností záměrně teď neřeším.

Robotizace procesů rozšiřuje vaše možnosti procesního řízení o další metody jak zlepšit, měřit a zajistit flexibilitu.