Činnosti vhodné pro robotizaci
  • Práce s mnoha systémy
  • Opakující se činnosti
  • Velký podíl manuální práce
  • Dodržování posloupnosti kroků a pravidel

Práce s mnoha systémy

Robotická automatizace procesů je nejvhodnější tam, kde lidé pro tvorbu jakéhokoliv výstupu musejí dohledávat různé informace v mnoha systémech, provádět kalkulace, následně kontrolovat výsledky a zadávat do dalších systémů nebo odesílat ke schválení apod. Potřebujete-li udělat měsíční závěrku a k tomu spustit jeden report, ten naimportovat do jiného systému nebo zkonsolidovat s daty odjinud. A výsledný report odeslat k připomínkování nebo pro informaci dalším uživatelům.

Odpovědi zákazníkům

RPA systém dnes umí reagovat i na dotazy zákazníků, manuálně aktualizují webové stránky, nebo zajišťují registrace uživatelů na základě emailu. Aktivitu mohou započít okamžitě, například při přijetí emailu zákazníka. Jste tak schopni reagovat na dotazy, které zákazníci vloží třeba až v noci po návratu ze zaměstnání.

Integrace není možná

Hodí se tam, kde nejsou jednotlivé aplikace dostatečně integrovány a integrace na úrovni IT systémů se nevyplatí třeba vzhledem k objemu činnosti nebo z důvodu historických systémů. Třeba tvorba faktury z dat pocházejících z různých firemních systémů, které historicky nejsou propojeny. Nebo je potřeba zavést nového uživatele v několika systémech. Vytvořit uživatele, přejít do jiného systému, založit uživatele a vložit unikátní ID z prvního systému, aby bylo možno data propojit v reportingu z datového úložiště. 

Na toto jsou softwaroví roboti optimální. Nedělají chyby, nezapomenou na jednu činnost a přesně zachovají definované pořadí akcí.