Co na stránce najdete?
Přehled dodavatelů po odvětvích
Najdete zde výpis dodavatelů, kteří mají zákaznické příběhy (reference) od zákazníků v daném odvětví.

Dodavatelé jsou řazeni podle množství a kvality reference. Index zkušenost ukazuje rozdíl mezi dodavateli. Čím více kvalitních zákaznických příběhů dodavatel získá, tím lepší pořadí má ve všech podobných přehledech.

Dále zobrazujeme (pokud jsou k dispozici) specifické články pro dané odvětví, jaké problémy a řešení pro tuto oblast máme na Digitální cestě.

Banky

Peněžní zprostředkování, činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů.

Dodavatelé se zkušeností v Banky

1.
SOCOS IT s.r.o.
Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.
Zkušenost: 100%

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.