Logo
Zákazníci skenují dokumenty, my je vytěžujeme

Zákazník
InterGest CZ

Dodavatel
SOCOS IT s.r.o.
Co na stránce najdete?
Logo
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Zákazníci skenují dokumenty, my je vytěžujeme pro InterGest CZ

Zákazníci skenují vlastní dokumenty, které se následně přenáší do DOCU-X DMS, který běží v INTERGEST CZ. Některé dokumenty jsou zároveň vytěžovány pomocí DOCU-X OCR. Zákazníci tak mají kdykoliv přístup ke svým dokumentům a to odkudkoliv.

Zákazník

Obrázek k článku

InterGest CZ
www.intergest.cz

Společnost INTERGEST CZ nabízí ekonomické a právní poradenství, vedení účetnictví a zpracování mzdové a daňové agendy malým i korporátním zákazníkům.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Předávání účetních dokladů se zákazníkem
  Sdílení faktur a objednávek s firmou, která vám vede účetnictví, znamená předávat dokumenty. Často fyzické. Což zdržuje, v účetním systému nejsou poslední dokumenty a nese s sebou i další náklady.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 DOCU-X DMS
  Český systém DOCU-X DMS řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými i naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější. Přes 30 obchodních partnerů a více než 100 zákazníků v ČR, SK, HU, PL, LT.
  Do aktovky
 • 2 DOCU-X OCR
  Systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.
  Do aktovky

Dodavatel

Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

SOCOS IT s.r.o.
info@socosit.cz
+420 605 268 656
Jílovská 427/25
Praha
14200

Dodavatel: SOCOS IT s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.