Logo
Digitalizace příchozích dokumentů v SGM
Co na stránce najdete?
Logo
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Digitalizace příchozích dokumentů v SGM pro SGM Route

Vzhledem k velkému počtu příchozích dokumentů a nemalé zátěži při zadávání těchto dokumentů do ERP, se SGM rozhodlo pro pořízení systému DOCU-X OCR.

Zákazník

Obrázek k článku

SGM Route
www.sgm-group.eu

Společnost SGM Route, a.s. je logistická společnost zabývající se silniční, leteckou a námořní dopravou a vlastní flotilou nákladních automobilů a pobočkami po celé ČR.

Navržené řešení

Řešení zajišťuje skenování dokumentů, automatické vytěžení všech potřebných dat, které by musel standardně někdo přepsat a založení nového záznamu v ERP zákazníka.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Pomalý fyzický oběh faktur
  Přijatá faktura putuje fyzicky. S košilkou, do které je zaznamenáváno, kdo kdy danou fakturu schválil. Nepraktický stav, kdy v podstatě nelze dohledat, jaké faktury jsou v oběhu a jak dlouho cestují po společnosti. A zda nezůstane pod důležitou prací.
 • 2 Přepisování dat z dokumentů
  Časově náročné, chybové přepisování dat z papírových dokumentů a ukládání do informačních systémů je častá aktivita, která vede k nízké produktivitě a nevyužití lidského potenciálu.
 • 3 Digitalizace dokumentů vlastními silami
  Máte papírové dokumenty a zjišťujete, jak vás brzdí? Jejich hledání, archivace s nemožností rozumného oběhu? O možnostech sdílení nemluvě. Máte-li navíc více poboček, předávání papírových dokumentů je noční můrou.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 DOCU-X OCR
  Systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky tomu odpadá nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.
  Do aktovky

Dodavatel

Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

SOCOS IT s.r.o.
info@socosit.cz
+420 605 268 656
Jílovská 427/25
Praha
14200

Dodavatel: SOCOS IT s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.